Srebrna košnica (pletara) sa zlatnim pčelicama predstavlja simbol marljivosti rotarijanaca.
Pravilnikom o košnici kao trofeju za najbolju frekvenciju u (tadašnjem) 77. distriktu koji je izradio Rotary klub Zagreb, trofej je predan Rotary klubu Vukovar u vlasništvo na distriktnoj konferenciji 1937. godine u Skoplju.
Uvjet za prelazak u trajno vlasništvo bio je definiran člankom 4. Pravilnika: „Košnica ostaje trajna svojina onog kluba, koji će do konca februara 1942. godine pokazati najbolju sveukupnu frekvenciju računajući od 1. marta 1937. godine, bez obzira na dobitnike u pojedinim godinama.“
Rotary klub Vukovar pokazao je najbolje rezultate i zasluženo je osvojio košnicu u trajno vlasništvo koja i danas postoji. Nalazi se u stalnoj postavi Gradski muzej Vukovar / Vukovar Municipal Museum dvorca Eltz.