Članovi Rotary kluba Vukovar 1932 sudjelovali su na edukaciji koju je u Osijeku održao distriktni Odbor za obuku. Edukacija je bila namijenjena svim članovima klubova u Regiji Slavonija koji su postali članovi Rotary i Rotaract klubova u posljednje tri godine, kao i klupskim voditeljima odbora, tajnicima i predsjednicima. Na edukaciji je bilo riječi o povijesti Rotarya u svijetu, pregledu stanja i kretanja članstva kao i prilikama i izazovima u upravljanju članstvom. Prezentirani su i neki praktični alati za upravljanje članstvom. I na ovoj edukaciji bilo je riječi o Rotary Zakladi, odnosno kako ona funkcionira i koje su mogućnosti, kako aplicirati projekt na distriktnu i globalnu potporu, o upravljanjima projektima…