ROTARY KOŠNICA U VUKOVARU

Srebrna košnica (pletara) sa zlatnim pčelicama predstavlja simbol marljivosti rotarijanaca. Pravilnikom o košnici kao trofeju za najbolju frekvenciju u (tadašnjem) 77. distriktu koji je izradio Rotary klub Zagreb, trofej je predan Rotary klubu Vukovar u vlasništvo na distriktnoj konferenciji 1937. godine u Skoplju. Uvjet za prelazak u trajno vlasništvo bio je definiran člankom 4. Pravilnika:…

U VUKOVARU NAKON 80 GODINA REOSNOVAN ROTARY KLUB

Nakon 80 godina u Vukovaru je 2. srpnja 2021. reosnovan Rotary Klub. Projekt je to nekolicine Vukovaraca koje je okupio poduzetnik Željko Belec. Uz pomoć kuma kluba Danijela Jozića, te savjeta i poticaja gospode Ricarda Kanjere i Mladena Novakovića, zajedničkim su snagama krenuli dugi i složeni proces osnivanja Rotary Kluba od obuke s etabliranim zagrebačkim…