Članovi Rotary kluba Vukovar 1932 sudjelovali na edukaciji distriktnog Odbora za obuku u Osijeku

Članovi Rotary kluba Vukovar 1932 sudjelovali su na edukaciji koju je u Osijeku održao distriktni Odbor za obuku. Edukacija je bila namijenjena svim članovima klubova u Regiji Slavonija koji su postali članovi Rotary i Rotaract klubova u posljednje tri godine, kao i klupskim voditeljima odbora, tajnicima i predsjednicima. Na edukaciji je bilo riječi o povijesti…