ROTARY KOŠNICA U VUKOVARU

Srebrna košnica (pletara) sa zlatnim pčelicama predstavlja simbol marljivosti rotarijanaca. Pravilnikom o košnici kao trofeju za najbolju frekvenciju u (tadašnjem) 77. distriktu koji je izradio Rotary klub Zagreb, trofej je predan Rotary klubu Vukovar u vlasništvo na distriktnoj konferenciji 1937. godine u Skoplju. Uvjet za prelazak u trajno vlasništvo bio je definiran člankom 4. Pravilnika:…